Stichting OOK

Wat doen wij?

Wij vinden dat ieder kind een eerlijke kans verdient in het onderwijs. Stichting OOK richt zich op kinderen die in een gezin leven onder 120% van de armoedegrens.

OOK deze leerlingen zouden huiswerkbegeleiding moeten krijgen indien ze dit nodig hebben, maar ouders hebben hier de financiële middelen niet voor.

OOK deze kinderen hebben wenen in een aanvullend pakket in het voortgezet onderwijs. Willen bijvoorbeeld TTO (tweetalig onderwijs) volgen, zouden het liefst de richting kunst&cultuur kiezen of in de sportklas zitten. Maar aan deze bijzondere afdelingen in het onderwijs zitten zijn vaak extra kosten verbonden voor de ouders. Hierdoor krijgen kinderen die onder 120% van de armoedegrens leven deze kans niet.

Stichting OOK wil faciliteren in onderwijs. Het bekostigen van huiswerkbegeleiding of een aanvullend pakket in voortgezet onderwijs.

Hoe werkt het?

Aanmelden

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor huiswerkbegeleiding of een aanvullend pakket in het voortgezet onderwijs.
Er zijn vier aanmeldtermijnen:

  • Voor 1 februari (voor huiswerkbegeleiding start maart)
  • Voor 1 mei (voor aanvullend VO-pakket volgend schooljaar)
  • Voor 1 augustus (voor huiswerkbegeleiding start september)
  • Voor 1 november (voor huiswerkbegeleiding start december)

Toetsing

Ons bestuur vergadert na elke aanmeldtermijn wie in aanmerking komt voor de huiswerkbegeleiding en/of aanvullend pakket in het voortgezet onderwijs. Naast persoonlijke gegevens dient u als bewijslast een document te uploaden. Dit recente document geeft aan dat u onder 120% van de armoedegrens leeft.
Dit zijn de mogelijke documenten:

  • Beschikking vanuit GR de Bevelanden waaruit blijkt dat u recht heeft op een minima regeling.
  • Polis van collectieve zorgverzekering van één van de vijf Bevelandse gemeentes.
  • Uitkeringsspecificatie van afgelopen maand.

Onderwijs

Nadat u uw zoon/dochter heeft aangemeld op onze site krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Na de beoordelingsvergadering van het bestuur ontvangt u van ons een mail met hierin de uitslag of uw zoon/dochter geplaatst is bij onze huiswerkbegeleiding of in aanmerking komt voor een aanvullend pakket in het voortgezet onderwijs.
Indien hij/zij geplaatst is, dient u met uw zoon/dochter een contract te ondertekenen. In dit contract staan voorwaarden en verplichtingen zoals aanwezigheid, inzet en het nakomen van afspraken.