Aanmeldformulier

Gegevens van het kind

Toegestaan: .jpg, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .png, .jpeg

Gegevens van de ouder(s)

Indien van toepassing
Indien van toepassing
Indien van toepassing
Indien van toepassing
Geef hierboven aan welk document u ter beschikking heeft voor de inkomenstoetsing. Mocht u geen van de genoemde documenten ter beschikking hebben, dan nemen wij contact met u op.
Upload hier het document. Toegestaan: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor huiswerkbegeleiding of een aanvullend pakket in het voortgezet onderwijs.

Er zijn vier aanmeldtermijnen:

  • 1 februari (voor huiswerkbegeleiding start maart)
  • 1 mei (voor aanvullend VO-pakket volgend schooljaar)
  • 1 augustus (voor huiswerkbegeleiding start december)
  • 1 november (voor huiswerkbegeleiding start december)